Các loại xe điện tương thích

Tất cả các loại xe điện (xe đạp điện, xe tay ga điện, xe môtô điện,...) được cấp phép lưu thông
đều có thể sử dụng trạm sạc của mạng lưới BotSac®.

Smart Charger
Smart Charging Station
 E-BIKE
E-BIKE
 E-SCOOTER
E-SCOOTER
 E-MOTO
E-MOTO
 E-TROTTINETTE
E-TROTTINETTE
 E-TRICYLE
E-TRICYLE
+ MORE...
+ MORE...

Giải pháp & Dịch vụ của chúng tôi.