Đăng ký dịch vụ

BotSac® là mạng lưới trạm sạc dành cho tất cả mọi người.
Hãy tham gia với chúng tôi để nhân rộng mạng lưới trạm sạc
tại Việt Nam và Đông Nam Á.

- Sắp mở đăng ký -

Miễn phí
- đối với Chủ sở hữu Xe điện -

BotPass

 •  Ứng dụng di động
 •  Thẻ thành viên
 •  Truy cập vào mọi điểm sạc
 •  Tài khoản người sử dụng
 •  Hỗ trợ trực tuyến 24/7
 •  Giá trị thuê bao 1 năm
 •  

Thu phí
- đối với Chủ điểm Sạc -

BotSac

 •   Cây sạc Thông minh (vĩnh viễn)
 •   Dịch vụ lắp đặt & cài đặt
 •   Hệ thống quản lý
 •   Quản lý khách hàng
 •   Hỗ trợ Premium 24/7
 •   Giá trị thuê bao 1 năm
 •  

Giải pháp & Dịch vụ của chúng tôi.