Tải miễn phí ứng dụng di động

( Sớm ra mắt )
   

Định vị điểm sạc. Đặt chỗ. Sạc. Theo dõi.
Ứng dụng di động BotSac® sẽ giúp bạn tìm điểm sạc gần nhất, bật/tắt chu kỳ sạc, kiểm tra tình trạng sạc và theo dõi số lần sạc...

Smart Charger
BotSac Mobile App
Thời gian thực
Bật/Tắt
Thông báo
Tình trạng
Thông tin
Chỉ đường
Lộ trình
My Spots
Dashboard
Thống kê
Thanh toán
Lịch sử

Giải pháp & Dịch vụ của chúng tôi.